Τοπικές Ειδήσεις

Στο Πράσινο Ταμείο η πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Πύδνας – Κολινδρού

Με την αρ. 113.7/09-12-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «Πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Πύδνας Κολινδρού – συντηρήσεις και προμήθεια εξοπλισμού» προϋπολογισμού μελέτης 253.417,56 Ευρώ. Η πράξη υποβλήθηκε από τον Δήμου Πύδνας – Κολινδρού στο Μέτρο 2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και Κωδικό Πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 1-2016, από το Πράσινο Ταμείο. Μάλιστα είναι η πρώτη πράξη που εντάχθηκε στο Μέτρο αυτό δείχνοντας έτσι την ετοιμότητα του Δήμου